Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

Étterem üzemeltetése a Kúria épületében.

Étterem üzemeltetés pályázati felhívás

A Kúria (1055 Budapest, Markó u. 16.), mint kiíró nyilvános pályázat keretében határozatlan időtartamra, üzemeltetési kötelezettséggel bérbe adja a vagyonkezelésében lévő munkahelyi étkeztetést, szolgáló, a fenti címen található, 350 adagos konyhából, büfé-étteremből, kiszolgáló és szociális helyiségekből álló, összesen 424m2 alapterületű helyiségcsoportot, valamint annak felszereléseit.

A pályázati felhívás és a pályázati dokumentáció a kiíró honlapján olvasható:

https://www.kuria-birosag.hu/hu/egyeb-palyazatok/etterem-uzemeltetes-palyazati-felhivas-0
 
Helyszínbejárás időpontja: 2019. június 3. napja 15 óra és 2019. június 17. napja 15 óra.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 1. napja 16 óra

2019. május 22.

Következő rendezvényünk

Bátor Tábor