Az ÉLOSZ álláspontja

Az ÉLOSZ álláspontja

A szakmai szervezet is véleményezte a tervezetet

Az alábbiakban elolvashatják azt a levelet, amelyet az ÉLOSZ fogalmazott meg a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi jogszabálytervezettel kapcsolatban. Az anyagot Pálháziné Sármány Csilla, az ÉLOSZ elnöke, valamint Gyuricza Ákos, az ÉLOSZ kommunikációs felelős táplálkozás-egészségügyi szakértő állította össze.

Az Élelmezésvezetők Országos Szövetsége ezúton is köszöni, hogy a 2011. augusztus 1-jén Ajánlásként (A rendszeres étkezést biztosító szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlás közétkeztetők számára) megjelent szakmai anyag átdolgozott jogszabálytervezetét megkapta véleményezésre.

A jogszabálytervezet (EMMI rendelete a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról) 17.§-ra tekintettel az Élelmezésvezetők Országos Szövetsége ismételten hangsúlyozza az OKJ-s élelmezésvezetői szakképzés meglétének fontosságát, és azt, hogy az élelmezésvezető nem egy bármilyen végzettséggel betölthető munkakört jelent a közétkeztetési konyhákon, hanem egy önálló, specializálódott szakmát, amely megfelelő szakképzettséghez, szaktudáshoz kötött. Tekintettel arra, hogy az orvosilag igazolt, különleges táplálkozási igényű (diétát igénylő) gyerekek és felnőttek száma is egyre növekszik, ezért egyre komolyabb igény mutatkozik arra, hogy a speciális étkezési igényű emberek ellátását is megoldja a közétkeztetés. Ezt azonban csak megfelelő szaktudással rendelkező személy, diétás szakács, illetve dietetikus jelenlétében tudják garantálni.

A Kormány a tavalyi évben a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 15. cikkének (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján elrendelte az Országos Képzési Jegyzék módosítását, melynek nyomán az élelmezésvezetői szakképzés és a diétás szakács szakképzés is kikerült az OKJ-ből.
A fent említett jogszabálytervezet ismeretében kérjük az élelmezésvezetői szakképzés, valamint a diétás szakács szakképzés visszahelyezését az OKJ-be.

Az Élelmezésvezetők Országos Szövetsége nélkülözhetetlennek tartja az egész közétkeztetésre vonatkozóan az élelmezési norma (a napi nyersanyag beszerzésre fordítható nettó forint keret) korcsoportonkénti rendezését.


Az esélyegyenlőséget nagyban rontja, hogy ma Magyarországon többféle élelmezési forintkeret van forgalomban, mint amennyi Önkormányzat és fenntartó. Mint ismeretes a jogszabály-tervezet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak 2011. év során két alkalommal került megküldésre előzetes egyeztetés céljából.
a) Az első alkalommal a KIM az NGM álláspontjára tekintettel - a költségvetési többletigények miatt - a tervezetet nem találta támogathatónak.
b) A második alkalommal, mivel az előterjesztő már többletigényt nem jelzett az új előírásokhoz kapcsolódóan, az NGM álláspontja szerint azonban ezek bevezetése jelentős anyagi terheket róna a fenntartókra, a KIM továbbra sem támogatta a tervezet közigazgatási egyeztetésre bocsátását.

A fentiekre vonatkozóan az ÉLOSZ azt tartaná kívánatosnak, hogy a költségvonzatok pontos megítélése miatt történjen országos élelmezési norma felmérés (a hozzá kapcsolódó étkezői létszámokkal együtt).
Javasoljuk továbbá, hogy az OÉTI által készített mintaétlapokat „árazzák be” a KSH által hozzáférhető nyersanyag beszerzési átlagárakkal.

Mi a rendelkezésünkre álló étlapok alapján többféle számítást végeztünk az elmúlt napokban a jogszabálytervezetben lévő nyersanyag-mennyiségeket alapul véve. A kapott értékek (például egy napi háromszori étkezést nyújtó, általános iskolás korosztályt étkeztető konyha esetében) messze meghaladják az országban átlagosan tapasztalható normák mértékét. Úgy gondoljuk, hogy például a 7-10 éves korosztály számára napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) esetében minimum 500-550 forintos alapanyagnormára lenne szükség ahhoz, hogy a tervezetben leírtaknak megfeleljünk. Ezért még indokoltabb fenti javaslatunk megfontolása a mintaétlapok beárazásával kapcsolatban.

Az ÉLOSZ túlzottnak tartja a 6 §, 2. bekezdés szerinti elvárásokat, amely szerint „a közétkeztető az étlapon feltünteti minden étkezés a) számított energia-, zsír-, telített zsírsav-, fehérje-, szénhidrát-, cukortartalmát, b) számított sótartalmát, valamint az élelmiszerek jelöléséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott allergén összetevőket.” Egyrészt azért, mert a fogyasztók döntő többsége számára ezek az adatok nem informatívak, vagy nem értelmezhetőek, másrészt a kis konyhák nincsenek felszerelve számítógépekkel, élelmezési szoftverekkel. Ráadásul a most forgalomban lévő szoftverek még alkalmatlanok pl. a hozzáadott cukor, só, illetve az allergén anyagok, zsírsavak megjelenítésére az étlapon.

Fontosnak tartjuk, hogy ilyen komoly adattartalom megjelenítésére alkalmas szoftverek beszerzésére álljanak rendelkezésre külön anyagi források, pályázati lehetőségek. A helyzetet bonyolítja továbbá, hogy sok élelmiszeripari termék (péksütemények, húsipari készítmények) pontos tápanyag összetétele nincs feltüntetve a terméken, a tápanyagtáblázatok kiadása pedig nem tud lépést tartani a piacra kerülő új termékek számával.
 

Az ÉLOSZ örvendetesnek tarja, hogy korábbi „ajánláshoz” viszonyítva finomításra kerültek az étkezésenként felhasználandó nyersanyag adagnagyságok. Korábban ugyanis, ha a nyersanyagokat akkora mennyiségben adtuk, mint „ajánlva” volt, akkor a napi javasolt tápanyagtartalmat léptük túl alaposan.
A húsok és nyers zöldségek mennyiségét még sok helyen túlzottnak tartjuk. Itt is visszautalunk a mintaétlapok, a tápanyagtartalom számítások előzetes elvégzésére és a megvalósításhoz szükséges forintkeretek nyilvánossá tételére. (Tapasztalat, hogy pl. az óvodások képtelenek elfogyasztani egy kisétkezésre 30-70 gramm nyers zöldséget.)

Tisztelettel kérjük a szakmai szervezet véleményének az elbírálását és az arról szóló tájékoztató megküldését!

.................................................................................................................................................

Kedves Olvasóink! Ha bármilyen észrevételük, véleményük van a fent leírtakkal kapcsolatban, írják meg nekünk! http://elelmezes.hu/irjon-nekunk/

 

 

 


    
Gyuricza Ákos                                                                               Pálháziné Sármány Csilla
Kommunikációs felelős                                                                         ÉLOSZ elnök
táplálkozás-egészségügyi szakértő


Győr, 2013.05.07.

Következő rendezvényünk

Bátor Tábor